วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กระดาษต่อเนื่อง 6 ชั้น ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน


ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 6 ชั้น ใบกำกับภาษี-ใบส่งของ-ใบเสร็จรับเงิน 1 ชุด ประกอบด้วย

  • กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 1 ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
  • กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 2 ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ สำเนาใบกำกับภาษี-ใบส่งสินค้า
  • กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 3 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
  • กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 4 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
  • กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 5 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
  • กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 6 สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า

ผลิตจากกระดาษโอจิ
กระดาษเนื้อดีพิมพ์ติดง่าย
ฟอร์มมาตราฐานถูกต้องตามระเบียยบสรรพากร
ควรใช้กับเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสม
LQ-300 หรือ LQ-310 ตามสเปคเครื่องจะพิมพ์ได้ 4 ชั้น เมื่อพิมพ์ออกมาจะเป็นตามภาพตัวอย่าง

สั่งซื้อกระดาษต่อเนื่องออนไลน์ คลิกที่นี่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น